Ακτινολογικό

Ακτινολογικό


Ακτινολογικό τμήμα

Το ακτινολογικό τμήμα της MDmedical είναι εξοπλισμένο με το σύγχρονο ακτινολογικό – ακτινοσκοπικό μηχάνημά Siemens AxiomΙconos.
Εγγυάται την λιγότερο δυνατή δόση ακτίνων Χ, χρησιμοποιώντας αυτόματο σύστημα έκθεσης AEC της ακτινοβολίας, για βέλτιστη ποιότητα και αποκλεισμό επανάληψης των ακτινογραφιών.

Πραγματοποιούνται ακτινογραφίες σε όρθια και κατακεκλιμένη θέση, ενώ η ακτινολογική τράπεζα διαθέτει ρυθμιζόμενο ύψος για την εύκολη πρόσβαση.
Χάρη σε ειδικά πρωτόκολλα επεξεργασίας και φιλτραρίσματος της εικόνας μπορούμε να αναδείξουμε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάθε είδους ψηφιακής ακτινογραφίας.

Επίσης το ακτινοσκοπικό μηχάνημα δίνει σε «realtime» χρόνο, τη συνολική εικόνα της ανατομίας ( σπονδυλική στήλη κλπ) τους ασθενούς καθ΄όλη τη διάρκεια του εξέτασης.