Καρδιολογικό

Καρδιολογικό


ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Με το έγχρωμο υπερηχογράφημα TRIPLEX καρδιάς διερευνάται τυχόν υπερτροφία της καρδιάς καθώς και η κατάσταση των βαλβίδων και του μυός της καρδιάς. Σε περίπτωση όπου υπάρχουν παράγοντες  κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα (κάπνισμα, κληρονομικό ιστορικο , παχυσαρκία , υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης ) είναι θεμιτό ο υπέρηχος καρδιάς να επαναλαμβάνεται περίπου ανα έτος.

Η δοκιμασία κοπώσης ή stress test γνωστη και σαν 'τεστ κοπώσης'  ή 'δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα', ειναι μια σχετικά απλή, ανώδυνη και αναίμακτη διαγνωστική μέθοδος, που συμβάλει στην διάγνωση και πρακολούθηση της στεφανιαίας νόσου.

Χαρακτηριστικό της δοκιμασίας κόπωσης είναι η εκτέλεση ελεγχόμενης σωματικής άσκησης από τον εξεταζόμενο υπό συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση τόσο κατά την διάρκεια άσκησης όσο και μετά το τέλος αυτής.

  

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο τμήμα της Mdmedical είναι:

Triplex καρδίας 

Test κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα

Holter ρυθμού 24ώρου 

Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας , για να κλείσετε το ραντεβού σας