Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας

Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας


   

 

Το τμήμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας είναι εξοπλισμένο μ ε το υπερσύχρονο μηχάμηνα της εταιράις GE Lunar DPX-IQ το οποίο διαθέτει εξελιγμένο λογισμικό για εξιδεικευμένες εξετάσεις. Η μέτρηση οστικής πυκνότητας με την μέθοδο DEXA είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για την διάγνωση και την εκτίμηση του βαθμού οστεοπόρωσης. Η μέτρηση μπορεί να γίνει: 

Στην Οσφυϊκή Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης 

Στο Δεξιό ή Αριστερό μηριαίο ισχίο 

Στο Δεξιό ή Αριστερό αντιβραχιόνιο 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Γίνεται με βάση της (WHO) Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.