Ψηφιακή Μαστογραφία

Ψηφιακή Μαστογραφία


Ψηφιακός Μαστογράφος

 

Ο νέος Ψηφιακός Μαστογράφος Siemens Mammomat Fusion αποτελεί το πληρέστερο μοντέλο της κατηγορίας του σε Ελλάδα και Ευρώπη και χρησιμοποιείται για διαγνωστικές εξετάσεις όπως ψηφιακή μαστογραφία, εντοπιστική και μεγεθυντική μαστογραφία

Παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μαστογραφιών υψηλής ποιότητας και επεξεργασία της ακτινολογικής εικόνας ώστε να επιτυγχάνεται

Άριστη ποιότητα.

Υψηλή αξιοπιστία.

Μικρός χρόνος εξέτασης.

50% Μικρότερη δόση ακτινοβολίας

Αυτόματος καθορισμός της δόσης της ακτινοβολίας ανάλογα µε τη σύσταση και το μέγεθος των µαστών.

Μέγιστη ακρίβεια και ασφάλεια.

Αυτόματη μεγέθυνση περιοχών του µαστού, χωρίς επιπρόσθετη ακτινοβόληση.

Ειδικά πίεστρα για μικρότερη πίεση στους µαστούς, ανάλογα µε το είδος λήψης